ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

เนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้นี้ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย โครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีนำเสนองาน การเขียนโปรแกรม (1) และการเขียนโปรแกรม (2)